Bröllopsfotograf Wedding Photographer Stockholm | Görvälns Slott Bröllop
1910
page-template-default,page,page-id-1910,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Görvälns Slott Bröllop

Görvälns Slott your very own slott for your Stockholm wedding . If you love a cool charming wedding venue look here. Görvälns Slott din alldeles egna slott för ert Stockholm bröllop. Om du älskar en cool charmigt utseende bröllop plats här en häftiga ställen för bröllop.

As a wedding photographer I have photographed here quite a few times  and on each visit it feels very unique the owners and staff are faultless . Their food is very imaginative  that should please all your international wedding guests. Som bröllopsfotograf har jag fotograferat här ganska många gånger och vid varje besök känns väldigt unikt ägarna och personalen är felfri. Deras mat är mycket fantasifull som bör tillfredsställa alla dina internationella bröllopsgäster.

No more than a 20minute drive outside Stockholm you are in the country  placed on the shores of Lake Mälaren  on a nature reserve the castle invites you.Inte mer än en 20 minuters bilfärd utanför Stockholm du befinner dig i landet placeras på Mälarens strand i ett naturreservat slottet bjuder in dig.

Görvälns Slott

The owners of the Görvälns Slott have turned the perfect location into a very modern boutique hotel   that blends the old with the new with stylish decorating and cool colors. Ägarna av slottet har vänt den perfekta platsen till en mycket modernt boutique hotell som blandar gammalt och nytt med elegant utsmyckning och kalla färger.

Originally built in the sixteen hundreds out of  brick  with crafted carved Gotland sandstone you are also greeted with a stately lined avenue of trees also  over 250 years old. Ursprungligen byggt i sexton hundra av tegel med tillverkade snidade gotländsk sandsten du också hälsas med en ståtlig kantad allé också över 250 år gammal.

Görvälns Slott now has over 35 hotel rooms  suites and junior suites and each one  with a unique character and charm combined old-style furniture with exquisite, selected contemporary design.One of our suites is furnished completely in Silver. The head board in room 5 is  handcrafted and carved in silver. Görvälns Slott har nu över 35 hotellrum sviter och juniorsviter och var och en med en unik karaktär och charm kombineras gammaldags möbler med utsökt, utvalda modern design .En av våra sviter är inrett helt i silver. Huvudet brädan i rummet  5 är vackert handgjorda och snidade i silver.

Weddings are really well catered for here  you can have your ceremony overlooking the lake or you can have the wedding ceremony inside banqueting rooms . Bröllop är verkligen väl omhändertagna här kan du ha din ceremoni med utsikt över sjön eller så kan du ha vigseln inne festvåning

Görvälns Slott is really a stockholmweddings recommendation . vackra platser i stockholm att gifta sig på.

Bröllopsbilder Görvälns Slott

Thinking of getting married at this amazing wedding venue ? Check my availabilty
fotograf stockholm
Other Stockholm Wedding Venues

Do you want to see more Stockholm Wedding Venues, you can go to the Top menu or   Click on Here 

or you can Contact and ask where I recommend your wedding should be.

Will you need a Stockholm Wedding Planner  Click Here about this service.

Bröllopsfotograf Stockholm – stockholmweddings.se – Stockholm wedding photographer